logo

Meny

Søk

Inviterte boligprodusentene til samarbeid

Øyvind Skarholt
Adm. dir Øyvind Skarholt inviterte til samarbeid på Boligkonferansen2018

Byggevareprodusentenes forening ønsker samarbeid med boligprodusentene på logistikk, vareinfo og produktutvikling. Dette fastslo Øyvind Skarholt, adm. dir i Byggevareprodusentenes forening. Han la til at også industrielt samarbeid om digitalisering var av interesse.

Skarholt oppfattet boligprodusentene som en offensiv bransje. Spesielt la han vekt på deres interesse og fremskritt innenfor digitalisering, der han bl.a. pekte på at norske selskaper har vunnet internasjonal, hederlig omtale for bruk av BIM.

Dessuten la an vekt på industrialiseringen innenfor boligbygging, og han inviterte til industrielt samarbeid med egen bransje, byggevareprodusentene.

Han etterlyste økt bruk av norske «ferdigvare»-produsenter og var ikke begeistret for den omfattende importen av slike.

Norge har en stor variasjon av klima, og innovasjon av løsninger er en betydelig utfordring. Mange måler produsentene på deres innsats på innovasjon.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no