logo

Meny

Søk

Kake på jobben er intet arbeidsmiljøtiltak

Pål Molander
Hvis fysisk trening på jobben skal ha effekt, må man trekke frem de som ellers ikke trener, sa direktør Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, på Boligkonferansen2018

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid bør få langt større oppmerksomhet. De som jobber godt med slikt, betales med økt produksjon og en avkastning på hundrevis av prosent. Kake på jobben er godt, men er ikke et arbeidsmiljøtiltak, sa Pål Molander, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, på Boligkonferansen2018.

Vi har et dilemma fordi vi er et høykostland, konstaterte han. Det er en utfordring når vi konkurrerer med utlandet. Vi må også ha enda høyere sysselsetting for å vedlikeholde og utvikle velferdssamfunnet. Det betyr at vi må regne med å ha inn i arbeidslivet ganske mange flere sårbare inn i arbeidslivet.

I Norge gir vi arbeidstakeren mer autonomi, vi gir ham/henne ansvar og muligheter for å styre innenfor rammen som arbeidsgiver setter. Det gir helse – for høye krav kan gi «uhelse». Det finnes også emosjonell krav med i bildet. Dette med mer autonomi for arbeidstakerne er et grunnlag for å kunne stille høyere krav og folk, sa Molander.

Tiltak for de friske

Hvis fysisk trening skal ha effekt, må man trekke frem de som ellers ikke trener. I dag er dette et tilbud til dem som ellers trener, benytter seg av. Penger ut av vinduet dersom man ikke målretter et slikt tilbud. Det samme gjelder en lang rekke andre, tidvis populære tiltak.

Bruker mange penger på velferdstilbud til de aller mest friske blant oss, fremholdt han. For å komme sykefravær og frafall til livs, må man søke etter de mest lavthengende frukter. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid bør få langt større oppmerksomhet. De som jobber godt med slike, betales med økt produksjon og en avkastning på hundrevis av prosent. Det handler om å ha god ledelse og organisering. Molander nevnte, i stikkords form: Balanse mellom krav og kontroll, kultur og klima, forutsigbarhet, balanse mellom innsats og belønning, ledelsesfaktorer og rollekonflikter (største driver for fravær).

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no