logo

Meny

Søk

Kostnadseffektive gjennomgangsboliger for flyktninger

Bosetting av flyktninger vil kreve en nasjonal dugnad. Boligprodusentenes Forening har gitt innspill med forslag til grep for at bygging av nye boliger for flyktninger tilpasset overgangsfasen fra mottak til ordinær integrering i boligmarkedet. Disse boligene blir omtalt som gjennomgangsboliger.

Mer enn 29 000 personer bor nå i norske asylmottak. Alle har ikke krav på opphold. IMDi har bedt kommunene om å bosette 18 500 flyktninger i 2016 og 21 500 i 2017. Siste oversikt fra IMDi viser at kommunene har sagt ja til å bosette 15 000 flyktninger i 2016 og 6 800 i 2017. Mange vil kunne bosettes i eksisterende bygninger. Men bosettingsbehovet er så stort at det også må bygges et betydelig antall nye gjennomgangsboliger. Dette må skje raskt! Normalt tar det flere år fra boligbygg planlegges til de står ferdige. Med slik framdrift vil mange flyktninger med rett til opphold i Norge måtte bli boende i asylmottak i årevis i påvente av ny bolig. Finansieringsbehovet vil også være stort for å bygge de nye boligene, og staten vil antagelig måtte gå inn med betydelig tilskudd for sikre tilstrekkelig volum. For å redusere investeringkostnadene vil det være avgjørende å utvikle standardiserte planprosesser og standardiserte boligløsninger med tilstrekkelig teknisk standard.

Under finner du vårt notat med innspill til hvordan bosetting av flyktninger i gjennomgangsboliger kan skje på en kostnadseffektiv måte, som samtidig ivaretar boligkvaliteter tilsvarende de boligene mange av oss bor i idag. Vi foreslår en justert boligspesifikasjon for å kunne bygge flere boliger for pengene enn det en kna gjøre med utgangspunkt i dagens tekniske forskrift.

Innspill om gjennomgangsboliger

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no