logo

Meny

Søk

Kurs - nye energikrav i TEK10

Boligprodusentenes Forening inviterer til kurs om nye energikrav til boliger i TEK10 (nytt passivhusnivå). Kursene arrangeres følgende steder: Gardermoen (23/2 og 6/4), Stavanger (25/2 og 5/4), Oslo (3/3), Ålesund (8/3) og  Trondheim (9/3).

Kurset vil presentere bakgrunnen for de skjerpede energikravene, hvordan kravene skal tolkes, hvordan man skal dokumentere tilfredsstillelse av dem og hvilke muligheter man har til å velge kostnadseffektive løsninger.

Den enklere energitiltaksmodellen (med omfordeling av varmetap) er beholdt, og de prosjekterende kan derfor fortsatt velge mellom energitiltaksmodellen og rammekravsmodellen. Her gir rammekravsmodellen størst fleksibilitet og omfordelingsrom. Boligprodusentene anbefaler derfor at man i energiprosjekteringen velger rammekravsmodellen med beregning årlig netto energibehov (kWh per m2 oppvarmet BRA). Dette betyr bruk av energiberegningsprogram som TEK-sjekk og SIMIEN. Kurset vil derfor gi en innføring i hvordan man utfører slike energiberegninger og hvilke inndata som behøves. TEK10 krever også at energiberegningene skal utføres i samsvar med Norsk Standard NS 3031:2014 "Beregning av bygningers energiytelse – Metode og data". Kurset vil derfor gi en innføring i standardens krav til energiberegninger og hvilke muligheter og begrensninger denne standarden gir.

Bygningsform og bygningsstørrelse får større betydning med de nye kravene. Med kloke valg fra arkitektens side, kan man å unngå kraftig kostnadsøkning for nye boliger. Eksempelvis bør det i småhus fortsatt være gode muligheter for å benytte slanke yttervegger med 20 cm isolasjon. Energiforsyningskravene er også endret. Det gamle 40 % og 60 % kravet bortfaller, og de nye kravene åpner for mer bruk av direkte elektrisk oppvarming.

Kurset vil gi deltakerne en god innsikt i de nye kravene og hvilke muligheter man har for å prosjektere og oppføre kostnadseffektive og gode boliger. Kursholder er Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentene Forening.

Kursdato og steder (alle kurs varer fra kl 09:30 til 16:00):

Tirs 23. februar, Gardermoen, Radisson Blu (påmeldingsfrist 15. februar)

Tors 25. februar, Stavanger, Thon Hotel Maritim (påmeldingsfrist 15. februar)

Tors 3. mars, Oslo, Næringslivets Hus (påmeldingsfrist 26. februar)

Tirs 8. mars, Ålesund, Thon Hotel Ålesund (påmeldingsfrist 23. februar)

Ons 9. mars, Trondheim, Thon Hotel Prinsen (påmeldingsfrist 23. februar)

Tirs 5. april, Stavanger, Thon Hotel Maritim (påmeldingsfrist 18. mars)

Ons 6. april, Gardermoen, Radisson Blu (påmeldingsfrist 18. mars)

Kursavgift:

Medlemmer i Boligprodusentenes Forening og medlemmer i bransjeforeninger i BNL:

  • 7 500 kr for første person, 5 000 kr for øvrige påmeldte fra samme bedrift

Ikke medlem i Boligprodusentene eller bransjeforening i BNL:

  • 15 000 kr for første person, 10 000 kr for øvrige påmeldte fra samme bedrift

Det er satt en begrensing på maksimalt 25 deltakere på hvert kurs. Minimum 10 personer må være påmeldt for at kurset arrangeres

PÅMELDING

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no