logo

Meny

Søk

Lavere nyboligsalg kan få effekter for sysselsettingen neste år

.

Boligsalget har gått ned 20 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det er salget av leiligheter som har størst nedgang med 35 %. Salget av eneboliger går ned 11 %, mens småhus har en oppgang på 18%. Oslo har den største nedgangen. Der er salget er ned 60 % sammenlignet med fjoråret.

– Dersom nedgangen i salget fortsetter, vil vi se sysselsettingsmessige konsekvenser om 6 - 12 måneder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.  Igangsettingen av boliger ligger fortsatt på et høyt nivå, og ligger 4 % over fjoråret. Igangsetting av eneboliger går ned med 13 %, mens småhus og leiligheter øker med hhv 32 % og 3 %. De 12 siste månedene er det igangsatt 31 987 boliger, mens det er solgt 30 381 boliger.

– Vi er bekymret over nedgangen i boligsalget og effektene dette vil få for norsk økonomi. Lavere salg vil raskt føre til at det igangsettes bygging av færre nye boliger og at sysselsettingen hos entreprenørselskaper og deres leverandører faller dramatisk. Dette er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger.

Jæger sier at den midlertidige boliglånsforskriften er den viktigste årsaken til at det selges færre nye boliger, og ønsker å gi følgende råd til politikerne:

  1. Den midlertidige boliglånsforskriften kan ligge frem til sommeren, men bør ikke videreføres.
  2. Husbankens rolle bør vurderes. Det bør innføres ordninger som gjør at Husbanken kan bidra til at det igangsettes bygging av nok nye boliger.
  3. Kommunene må ikke stoppe opp å regulere nye tomter til boliger. Da får vi det samme problemet om noen år igjen.
  4. Det må bli billigere å bygge. Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

Last ned excel-ark med indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. 

Last ned excel-ark med statistikk for 3. kvartal salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. 

 

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no