logo

Meny

Søk

Meld deg på Boligprodusentenes høstkurs 2017

Boligprodusentenes Forening tilbyr kurs til medlemmer og andre interesserte.

  • NY TEK17,
  • FDV for nye boliger
  • Saksbehandlingsforskriften

Se oversikt over kursdatoer og kurssted i tabellen under.

   Tema / kurssted

Oslo

Rogaland/Sandnes

Trondheim/Hell

Lillestrøm

  TEK17

 

 

 

19. oktober

  FDV for nye boliger

 

 

 

20. oktober

  TEK17

 

 

24. oktober

 

  TEK17

 

25. oktober

 

 

  FDV for nye boliger

 

26. oktober

 

 

  Saksbehandlingsforskriften

27. oktober

 

 

 

Ny TEK17
Nye TEK17 trådte i kraft 1. juli 2017 med overgangsperiode ut 2018 for gamle krav i TEK10. Det har vært et hovedmål å forenkle regelverket og redusere byggekostnadene for nye boliger. Forskriften er i stor grad funksjonsbasert og for mange krav vil forskriftsnivået i praksis være gitt av de preaksepterte ytelsene i veiledningen.

Kursbeskrivelse ny TEK 17

Påmelding

FDV for nye boliger
Dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold (FDV) eller bruksanvisning for nye boliger, blir en viktigere del av boligleveransen etter hvert som moderne boliger utvikles med tekniske funksjoner. Tidligere tiders praktiske kunnskap om bruk og vedlikehold er ikke lenger selvsagt. God FDV er god service til forbruker. Vi trekker opp grensene for hva som skal med i FDV.

Kursbeskrivelse FDV for nye boliger

Påmelding

Saksbehandlingsforskriften
Det kommer stadig endringer og ikke minst endres veiledningen til forskriften. Vi tilbyr derfor et oppdateringskurs for sentrale tema innen saksbehandlingsforskriften og for å ta opp viktige tema som erfaringsmessig har skapt utfordringer i byggesaker. Et eksempel på dette er krav til foretakssystem som vi møter i spørsmål om kvalifikasjoner og ved tilsyn. Ta også med dine spørsmål for diskusjon og svar.

Kursbeskrivelse saksbehandlingsforskriften

Påmelding

Priser

Medlemmer betaler kr. 3.500,- per person for de første to deltakerne og kr. 2.500,- per person for de øvrige (prisen blir justert før utsendelse av faktura).

Medlemmer av Boligprodusentene og bransjeorganisasjoner
tilknyttet BNL: Kr.3.500,00
Ikke-medlemmer: Kr.4.500,00
Offentlige ansatte: Kr.1.500,00

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no