logo

Meny

Søk

Meld deg på kurs om Bustadoppføringslova og utfylling standardkontrakter

Dette er kurset alle selgere, byggeledere og prosjektledere må ha. Det blir en praktisk og matnyttig innføring i Bustadoppføringslova og praktisk utfylling av standarkontrakter for salg av ny bolig. Det loves en innholdsrik og nyttig dag med mange eksempler fra «virkeligheten».  

Onsdag 29. nov. 2017 kl. 10:00 - 16:00
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allè 2, Gardermoen

Program

 • 10:00 – 11:30     Gjennomgang av standardkontrakter v/Per Jæger
 • 11:30 -  12:15    Lunsj
 • 12:15 – 16:00     Bustadoppføringslova  - Erfaringer fra saker Boligtvistnemnda v/Tommy Helgerud

 

Påmelding

Målgruppe:

 • Kurset egner seg spesielt godt for selgere, byggeledere og prosjektledere. Kursets teoretiske innhold vil i stor grad bli supplert med eksempler fra «virkeligheten». Det loves en innholdsrik og nyttig dag, også for de som eventuelt har deltatt tidligere.

Kursets innhold:

 • En grunnleggende gjennomgang av Bustadoppføringslova
 • Hvilke standardkontrakter vi har, og når de enkelte skal benyttes. Også råd knyttet til mulig kontrakt mellom entreprenør og utbygger
 • Hva det er spesielt viktig å huske på/vite knyttet til kontraktenes enkeltpunkter?
 • Formidling av erfaringer fra tvistesaker i Boligtvistnemnda, knyttet til kontraktpunkter, linket til lovparagrafer i bustadoppføringslova
 • Formidling av hvordan enkelte «skjønnsmessige» begreper i loven ihht rettspraksis skal/må tolkes
 • Anledning til spørsmålsstilling om og i konkrete tilfeller  

Om foreleserne:

 • Forelesere vil være adm. direktør Per Jæger og Tommy Helgerud fra Boligprodusentenes Forening. Per Jæger er jurist og har vært sterkt involvert i arbeidet da standardkontraktene ble utformet. Tommy Helgerud er sekretariatsleder for Boligtvistnemnda, og har lang erfaring fra bransjen med hva som skaper konflikter, og hvordan disse kan forebygges.

Pris:

 • Medlemmer av Boligprodusentene           kr 3 500,-
 • Ikke-medlemmer                                       kr 4 500,-
 • Offentlig ansatte                                        kr 1 500,-

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no