logo

Meny

Søk

Millioner å spare på digitalisering

Meningsutveksling på Boligkonferansen om digitalisering og industrialisering
Meningsutveksling på Boligkonferansen om digitalisering og industrialisering

Vi har spart millioner av kroner på å ta i bruk digitale verktøy, sa Dag Runar Båtvik i en meningsutveksling på Boligkonferansen om industrialisering og digitalisering. Hvis vi ikke drar lasset sammen, sa Per Jæger i Boligprodusentenes forening, får vi ikke ut gevinstene.

Båtvik fra Norgeshus demonstrerte informasjonsflyten i et byggeprosjekt ved bruk av BIM. Det var bakteppet for meningsutvekslingen mellom ham og Stene Bergsløkken, Optimera Byggsystemer, Jon Karlsen, Glava, Johannes Rasmussen, NorDan og Jæger fra Boligprodusentene.

I dag brukes det mye tid på dokumentasjon. Ved å ta i bruk digitale verktøy får man en mer effektiv prosess og bedre tidsbruk. Forutsetningen er åpne standarder.

Glavas Jon Karlsen var helt trygg på at utviklingen gikk i retning av digitalisering og industrialisering, dvs. standardisering. For øvrig mente han at det å legge inn vareinformasjon i to varedatabser, slik som i dag, måtte forenkles. Det må holde med en slik, og prioriterte Nobb.

Per Jæger la vekt på at alle må jobbe sammen, næring, stat og kommuner, hvis man skulle få ut de gevinstene. Digitalisere hver for oss er ikke veien å gå, fremholdt han og sa at det er viktig å få med kommunene i dette trepartssamarbeidet. I tillegg poengterte han betydningen av at staten også måtte trer til med penger for å få digitaliseringen virkelig opp og stå.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no