logo

Meny

Søk

Mindre og fallende interesse for Husbanken

Becke

Andelen boliger finansiert av Husbanken har falt radikalt de siste årene. - Ingen tvil om at det er mindre interesse for Husbankens tilbud nå, konstaterte Thomas Becke, fagdirektør analyse og utvikling i Husbanken på Boligkonferansen 2018.

Han mente det hadde sammenheng med rentenivået de ligger på i tillegg til de kravene som stilles. Hvis våre krav spiser opp pengene, blir de lite interessant å søke lån i Husbanken.

Husbanken skal hjelpe vanskeligstilte, og hjelper vanskeligstilte inn i boligmarkedet. Vi må, sa han, finne tiltak som gir en passasje inn til markedet for dem. Dette er et nytt område for Husbanken, som ikke vet svaret ennå.

Analyseenhet

Det bygges opp en enhet i Husbanken for analyse og innsikt i nært samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet er å prioritere opp de områder som Husbanken skal gjøre seg gode på, ikke minst satsing på familier, sa han.

Handlingsrommet til Husbanken er ikke stort i dag, påpekte Bekke, mulighetene ligger på politisk nivå.

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no