logo

Meny

Søk

Oslo hovedårsak til nedgang i boligsalg

Over halvparten av nedgangen i antall solgte boliger hører hjemme i Oslo. Vi må få fart på boligbyggingen i de sentrale strøk. Dette var hovedbudskapet i den utfordringen til myndighetene som Per Jæger, adm.dir. i Boligprodusentenes Forening, gav myndighetene da Boligkonferansen 2014 åpnet.

Det var styreformannen i Boligprodusentenes Forening, konsernsjef Ole Feet i BWG Homes, som åpnet konferansen. Han sa seg godt fornøyd med at vel 200 hadde meldt seg på. I sin innledning kommenterte han også utviklingen i boligforsyningen og tilhørende prissituasjon i de siste årene. Noe av prisveksten skyldtes de mange nye krav, blant disse anså han HMS-kravene og energikravene som viktige og nødvendige, mens andre nærmest var helt bortkastet. Andre løsninger kunne vært mer effektive, konstaterte han.

Per Jæger utfordret myndighetene ved å sammenlikne den forventede befolkningsveksten og utviklingen i boligforsyningen. Salget var han ikke fornøyd med, igangsettingstallene hittil tilsvarer utviklingen i 2010, som endte på ca. 22 000 boliger.

En sammenlikning med investeringene i olje og gass viser at investeringer i boliger følger utviklingen der. Gode tider i oljen, mye investeringer i boligbygging. Internasjonalt ligger vi dårlig an dersom vi måler opp mot befolkningsveksten.

Han kritiserte også den dårlige planfremdriften og lanserte flere punkter til tiltak for å forbedre denne.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no