logo

Meny

Søk

Personvern i boligproduksjon

.

En ny europeisk forordning med regler om personvern trer i kraft i mai 2018. Regelverket vil få konsekvenser for utviklere av dataverktøy som håndterer personopplysninger, og operatører av IT-systemer som behandler personopplysninger.

For virksomheter i boligproduksjonen vil regelverket også få konsekvenser som vil innebære nye interne rutiner for styring av personopplysninger. Boligprodusentenes Forening vil utarbeid en bransjenorm for sine medlemmer for å ivareta de typiske risikoforholdene for personvern som boligproduksjon og byggeaktivitet innebærer for medlemmene. Kontaktperson for dette arbeidet vil være kvalitetssjef Morten Meyer.

Datatilsynet har laget en liste med punkter som oppsummerer hva som blir nytt når de nye personvernreglene trer i kraft i mai 2018, samt hva virksomhetene bør gjøre nå.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no