logo

Meny

Søk

Presentasjoner fra Fagdagene 2017

Her kan du laste ned presentasjonene fra våre fagdager på Gardermoen 16.-17. november.

Onsdag 15. november

Rikets tilstand - En oppdatering på viktige tema for Boligprodusentene 

Boligmarkedet sett fra Forbrukerombudet
Tonje Hovde Skjelbostad, Fagdirektør hos Forbrukerombudet

Hvor går boligmarkedet?
Nejra Macic, Makroøkonom i Prognosesenteret

Hvordan rigger boligprodusenter seg for et syklisk boligmarked?
Mikkel Sandvik, konsernsjef Mestergruppen
Roar Munkhaugen, Adm direktør Heimdal Bolig

Regjeringens boligpolitikk – hvor står vi, hvor går vi?
Bjørnar Laabak, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Husbankens rolle de neste fire årene?
Osmund Kaldheim, Adm direktør Husbanken

Finansiering av boligmarkedet
Richard Heiberg, konsernsjef Sparebank 1 Østlandet

Nytt om digitalisering av boligbransjen
Jøns Sjøgren, Boligprodusentene

 

Torsdag 16. november

Boligprodusentenes løsninger for det grønne skiftet
Lars Myhre, Boligprodusentenes Forening

Hva er en EPD (Environmental Product Declaration)?
Anne Rønning, Østfoldforskning

Hvilke krav stiller BREEAM-Nor bolig?
Anders Nohre-Walldén, Norwegian Green Building Council (NGBC)

Hvilke krav stiller Miljømerket Svanen?
Tormod Lien, Miljømerket Svanen

Hvorfor/hvordan betong i framtidens boliger?  
Kjell Skjeggerud, Heidelberg Cement

Miljøvennlige byggematerialer i tre – Hvilke utfordringer finnes?
Vegard Ruttenborg, Norsk Treteknisk Institutt

Praktiske eksempler på grønt skifte hos Boligprodusentenes medlemmer

Yvonne Høgetveit, Direktør Virksomhetsutvikling og Innkjøp JM Norge AS

Jon-Erik Lunøe, Daglig leder OBOS Ulven

Lars Erik Vinje, VestlandsHus

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no