logo

Meny

Søk

Prognosesenteret nedjusterer tall for det beregnede boligbehovet

.

Lavere befolkningsvekst i Norge medfører at vi nedjusterer boligbehovet, sier Bjørn Birkeland, adm direktør i Prognosesenteret.

- Vi bruker SSBs prognoser for befolkningsvekst når vi beregner våre tall for det demografiske boligbehovet. Når den faktiske innvandringen er lavere enn SSBs prognoser viser, og velger vi derfor å endre input i vår model fra middels til lav innvandring. Sammen med et par andre endringer i tall fra SSB, medfører dette at vi nå reduserer det demografiske årlige boligbehovet med ca 5 000 boliger til  32 000 boliger, avslutter Birkeland. 

Last ned presentasjon

Dokumentasjon av endringer

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no