logo

Meny

Søk

Regjeringen satser på forutsigbarhet og forenkling

Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland minnet om at Solberg-regjeringene har forenklet bygningsregelverket

Behovet fremover er bl.a. mer forutsigbarhet, ifølge kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på Boligkonferansen 2018 i dag. Uforutsigbarhet gir unødvendige kostnader, konstaterte hun.

Statsråd Mæland minnet om at Solberg-regjeringene hadde forenklet bygningsregelverket: Tilgjengelighetskravet er lempet på, det er innført unntak fra søknadsplikt og gebyr på en rekke tiltak og forenklede krav til eksisterende bygg. Når vi tar med TEK17, sa hun, har vi i sum gjort det enklere, raskere og rimeligere å bygge.

Behovet fremover er bl.a. mer forutsigbarhet, ifølge kommunal- og moderniseringsministeren. Uforutsigbarhet gir unødvendige kostnader, og vi følger opp i respekt for dette. Eksempelvis er nettopp TEK17 blitt enklere, tydeligere og bedre.

Bytransformasjon og fortetting

Hun brakte også på bane arbeidet med bytransformasjon og fortetting. Det må bli enklere enn i dag, konstaterte hun og pekte på planlegging, byggesak, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler. Det er viktig å se sammenhenger.

Regjeringen har laget byvekstavtaler for ni byområder. Her er nullvekst målet, som bl.a. skal nås ved at økt persontransport i storbyområdene skal tas med kollektiv­transport, sykkel og gange. Vi ønsker forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og kommuner, der areal og transport integreres på en bedre måte, fastslo statsråd Mæland.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no