logo

Meny

Søk

Salget av nye boliger tar seg opp

.

-  Salget av nye boliger i oktober lå 13 % over samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Oktober følger dermed opp de positive salgstallene for september.

Hittil i år ligger nyboligsalget 4 % bak fjoråret. - Det er salget av leiligheter, med en økning på 3 % hittil i år som er hovedårsaken til at boligsalget tar seg opp, sier Jæger. Salget av eneboliger og småhus ligger henholdsvis 6 % og 17 % bak fjoråret.

Igangsettingen av boliger i oktober lå 2 % lavere enn oktober i 2017, og hittil i år ligger igangsettingen 11 % under fjoråret. Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang på 14 % for eneboliger, 24 % for småhus og 4 % for leiligheter hittil i år.

- De siste 12 månedene er det solgt 26 830 boliger. Dette er 4 % under nivået for et år siden. De siste 12 månedene er det igangsatt 28 241 boliger.  Dette er 11 % under nivået for et år siden, sier Jæger.

- Salget av nye hytter og fritidsboliger ligger ved utgangen av oktober 2 % bak fjoråret, mens igangsettingen ligger 16 % bak fjoråret, avslutter Jæger

Last ned presentasjon

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no