logo

Meny

Søk

Samarbeid om rutiner vedr. grunnforhold - pressemelding mandag 20.8

Norges Byggmesterforbund, Maskinentreprenørenes Forbund og Boligprodusentenes Forening har i fellesskap utviklet ansvarsbeskrivelser for prosjektering og utførelse av grunnforhold og en rutine med rapportmal for kartlegging av grunnforhold for småhus.

Rutinen som er utviklet for vurdering av grunnforhold for småhus vil være til hjelp for søker som skal ta stilling til tiltaksklasse for prosjektering og utførelse av grunnarbeider. Til rutinen er det utviklet en mal for befaringsrapport som finnes i Bygg og Bolig Styringssystem.

Her er dagens pressemelding

Kontaktperson er Morten Meyer, kvalitetssjef Boligprodusentenes Forening, mob. 917 55 158.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no