logo

Meny

Søk

Siste mulighet til å sende inn din kandidat til Årets Boligprosjekt 2016

Fjorårets vinner: boligblokkprosjektet Heggeodden i Asker kommune, JM Norge AS
Fjorårets vinner: boligblokkprosjektet Heggeodden i Asker kommune, JM Norge AS

Boligprodusentenes Forening, Glava, NorDan og Optimera inviterer landets boligprodusenter om å sende inn kandidater til "Årets Boligprosjekt". Fristen er 5. april.

"Årets Boligprosjekt" kåres av Boligprodusentenes Forening, Glava, NorDan og Optimera. Prosjektet må framstå for næringen som et forbildeprosjekt innenfor flest mulig av følgende kvaliteter:

  • standardisering
  • byggekostnader
  • energi og klima
  • særpreg og nyskaping
  • bokvalitet (byggeskikk/arkitektur, planløsning og brukbarhet, inneklima)
  • bruk av BIM

Årets Boligprosjekt kan være alle typer boligbygg (alt fra enebolig/fritidsbolig til stort blokkprosjekt)

Årets Boligprosjekt må ha fått midlertidig brukstillatelse/ferdigattest innen 31.12.2015.

Konkurransematerialet må minimum inneholde tegninger, foto og en beskrivelse av prosjektet med aktører og gjennomføring

Vinneren utpekes under middagen på Boligkonferansen 19. april 2016

Kandidater til årets boligprosjekt sendes til Boligprodusentenes Forening
v/ Lars Myhre innen tirsdag 5. april
Invitasjon - Årets Boligprosjekt 2016

 

TIDLIGERE VINNERE
Prisen for "Årets Boligprosjekt" deles i 2016 ut for sjuende gang. Tidligere vinnere er:

2015: JM Norges AS for boligblokkprosjektet Heggeodden i Asker kommune

2014: Norgeshus AS for konseptboligen Trend, oppført av Norgeshus Snekkerservice Frøya AS

2013: Skanska Norge for boligblokk med 81 leiligheter i passivhusstandard oppført på toppen av Sirkus Shopping i Trondheim

2012: Fjogstad-Hus AS for 9 eneboliger med passivhusstandard på Rossåsen i Sandnes kommune

2011: Mesterhus Håndverksbygg AS for 17 eneboliger med passivhusstandard på Mortensrud i Oslo

2010: Mesterhus Byggmester Erling Skipnes AS for enebolig med passivhusstandard i Bodø

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no