logo

Meny

Søk

Skjeggkre - reklamasjonshåndtering

Skjeggkre er et nytt skadedyr i Norge. Vi mangler kunnskap om skjeggkresmitte i boliger. Basert på tilgjengelig kunnskap, virker det minst like sannsynlig at forbrukeren selv har brakt skjeggkre inn i boligen, som at entreprenøren har gjort det.

Forbruker har bevisbyrden ved reklamasjoner. Boligprodusentene anbefaler medlemmene om ikke å erkjenne ansvar ved reklamasjoner på skjeggkreskader. Av omdømmehensyn kan likevel entreprenøren gi råd til forbruker om å kontakte Mycoteam for bistand til nærmere undersøkelser av boligen. Entreprenøren må samtidig understreke til forbruker at et slikt råd ikke innebærer at det erkjennes ansvar.

Et notat om skjeggkre og anbefalinger om reklamasjonshåndtering kan lastes ned her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no