logo

Meny

Søk

Snart balanse i boligmarkedet i Norge

.

- De siste 12 månedene er det igangsatt i overkant av 33 000 nye boliger. Ser vi på Norge under ett, nærmer vi oss nå en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter nye boliger, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Lavere innvandring fører til lavere befolkningsvekst som igjen fører til et lavere boligbehov. Det er dog noen regionale forskjeller som gjør at boligbyggingen må opp i enkelte fylker, fortsetter han.

 

Både salg og igangsetting øker i 1. kvartal 2017 sammenlignet med 1. kvartal 2016, men størst økning ser vi nå i igangsettingen, sier Jæger. En grunn til dette er at påsken var i mars i 2016, mens den i 2017 var i april. Etter årets 3 første måneder ligger salget 3 % over fjoråret, mens igangsettingen har tatt seg kraftig opp og ligger hele 37 % over fjoråret.

I 1. kvartal er det småhusmarkedet som viser en størst økning i salget. Salget av småhus ligger hele 45 % over samme kvartal i fjor. Leilighetssalget ligger 7 % under og salget av eneboliger ligger 4 % under. Ser vi på siste 12 måneder har vi en vekst i salget av leiligheter og småhus på 24 %, mens salget av eneboliger er uendret.

Sammenligner vi 1. kvartal 2017 med tilsvarende kvartal i fjor, har igangsettingen av leiligheter økt med hele 62 %. Igangsetting av småhus har i tilsvarende periode økt med 43 %, mens igangsetting av eneboliger har økt med 3 %.

- Boligbyggingen ligger nå på et rekordhøyt nivå, men det er viktig at vi fortsetter på dette nivået for å holde boligprisveksten under kontroll, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no