logo

Meny

Søk

Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for byggverk

Hjelp oss å gjøre denne standarden bedre! Boligprodusentenes Forening har sittet med i komiteen som nå har lagt ut forslag til revidert standard NS 3456 om FDV-dokumentasjon. Denne standarden vil bli brukt til å definere hva som forventes av FDV-dokumentasjon etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Vi oppfordrer alle om å svare på høringen. Kontaktperson hos Boligprodusentenes Forening er kvalitetssjef Morten Meyer.    

Forslaget til revidert NS 3456 har et felles vokabular for næringsbygg og boliger, men angir forskjellige nivå for den dokumentasjonen som skal leveres. Det er utviklet egne tabeller som viser eksempler på bruk av standarden for bolig som småhus og leilighet i boligblokk. For tekniske fellesanlegg ligger innholdet nærmere det nivået for dokumentasjon som gjelder for næringsbygg.

Du finner lenke til høringsdokumentet lenger ned. Høringssvar bør så langt som mulig gi konkrete forslag til hva som bør endres eller innarbeides i standarden. Bruk derfor Standard Norge sin web-løsning for å gi høringssvar. Dette betyr at du må registrere deg som bruker og siden logge deg inn ved bruk av følgende lenke:

Høringsmerknad til forslag til revidert standard for FDVU

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no