logo

Meny

Søk

Status energikrav for laftebygg

Energikravene i TEK10 ble skjerpet fra 1. januar 2016. Det ble gitt ett års overangsperiode, slik at man ut 2016 kunne søke etter gamle energikrav. For mellomstore laftehytter (over 70 til og med 150 m2 oppvarmet BRA) er nå overgangsperioden forlenget med ett år. For større laftehytter forlenges ikke overgangsperioden.

Forlenget overgangsperiode for mellomstore laftehytter

De nye energikravene medfører at laftehytter under 150 m2 oppføres med 8 tommers yttervegg, mens de gamle reglene krever 6" laft. Departementet har forlenget overgangsordningen for de nye energikravene med ett år for mellomstore fritidsboliger med yttervegger i laft, se pressemelding. Bakrunnen for forlengingen er at det har vist seg utfordrende for enkelte laftebedrifter å levere 8" laft. Forlenget overgangsperiode gir laftebedriftene bedre tid til å omstille produksjonen og kan hindre at produksjonen blir lagt ned eller flyttes utenlands.

 

TEK10 - Nye og gamle energikrav til mellomstore fritidsboliger (over 70 m2 til og med 150 m2 oppvarmet BRA) med yttervegger i laft.
TEK10-versjon Dimensjon yttervegg

U-verdi tak
W/(m2K)

U-verdi golv
(W/(m2K)

U-verdi vindu
W/(m2K)

Lekkasjetall
ved 50 Pa
Luftvekslinger/time

Nye krav (2016) 8" laft 0,13 0,15 1,2 4,5
Gamle krav 6" laft 0,18 0,18 1,6 ikke krav

 

Ingen lemping for større laftehytter og helårsboliger i laft

Boligprodusentene sendte i november 2016 brev til DiBK og bad om justering av U-verdikravet for vinduer i større laftehytter og boligbygninger med laftede yttervegger. Bakgrunnen er at U-verdikravet for vinduer ble skjerpet fra 1,4 W/(m2K) til 0,80 W/(m2K). Dette viser seg svært krevende å tilfredstille for de vindusstørrelsene og -typene som ønskes i laftebygg.

U-verdi 0,80 W/(m2K) tilsvarer U-verdien til såkalte passivhusvinduer. Dette er superisolerende vinduer med 3 lags isolerglass, argon gassfylling, ekstra-isolerende avstandslist mellom glassene og forbedret karm/ramme-løsning.

I moderne vinduer er karm og ramme det svake punktet. Lukkevinduer har større arealandel karm og ramme enn fastvinduer. Lukkevinduer har derfor dårligere U-verdi enn like store fastvinduer. Tilsvarende har små vinduer dårligere U-verdi enn større vinduer. U-verdien til et mindre lukkevindu kan derfor være opp mot 1,0 W/(m2K) selv når det benyttes beste 3-lags energiglass.

I laftehytter benyttes det normalt relativt små, sidehengslete vinduer. Slike vinduer inngår som en viktig del av det arkitektoniske uttrykket. Selv med samme glasstype og karm-/rammekonstruksjon, vil slike hyttevinduer ha dårligere U-verdi enn tilsvarende, større "husmorvinduer". Opplysninger fra vindusleverandørene viser at U-verdi 0,80 W/(m2K) i praksis er uoppnåelig for vinduer egnet for laftehus. Boligprodusentene bad derfor DiBK om å justere U-verdikravet for vinduer i TEK10 § 14-5 fjerde ledd bokstav a) fra 0,80 til 0,90 W/(m2K). Med de beste vinduene som leveres i markedet vil det da være mulig å tilfredsstille kravet for større laftebygg.

DiBK har nå svart at "Problemstillingen som reises i brevet vil vi vurdere i sammenheng med et forslag til endring av kravsinnretningen for laftede bygg i § 14-5 fjerde ledd, bokstav a) og b). Det er innført en forlenget overgangsordning for kravene i § 14-5 fjerde ledd bokstav b) til 01.01.2018, Den nye kravsinnretningen vil være på plass innen utløp av den forlengede overgangsordningen."

DiBK sier dermed at laftehytter over 150 m2 oppvarmet BRA og helårsboliger i laft inntil videre  ha vinduer og dører med gjennomsnittlig U-verdi ikke høyere enn 0,80 W/(m2K). Brevet fra DiBK kan lastes ned her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no