logo

Meny

Søk

Sterk økning i igangsetting av leiligheter i februar

 - Markedsaktiviteten i februar for salg og igangsetting av nye boliger ligger betydelig høyere enn samme måned i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Det er en oppgang i igangsettingen på 65%, mens salget har økt 20% sammenlignet med februar i fjor.

- Vi merker oss med glede at igangsettingen av leiligheter nå virkelig er i gang etter godt salg siden i fjor høst. Det ble igangsatt 146 % flere leiligheter i februar 2015, sammenlignet med samme måned i fjor. Også eneboliger og småhus opplevde en økning i igangsettingen med hhv 10 % og 52 %. Dette er den beste februarmålingen vi har registrert siden målingen startet på månedsbasis i 2010, fortsetter Jæger. 

Det er en salgsoppgang i februar 2015 mot februar 2014. Også her øker leilighetsmarkedet mest med en oppgang på 60 %. Eneboliger har en salgsvekst på 20 %, mens småhus har en nedgang på 25 %, sammenlignet med februar 2014.

- Det er fortsatt en høy optimisme blant boligprodusentene, med en markant forventning om en ytterligere bedring i markedsbildet på 3- og 12 måneders basis.  

- Den 12 måneders rullerende igangsettingen av boliger (feb14-feb15) ligger på 26 548 boliger, sier Jæger. Det er gledelig at igangsettingen tar seg opp, men det er fortsatt et godt stykke igjen til å dekke det årlige bolighovet på 37 000 nye boliger, sier Jæger.

- Vi har i dag lest Finanstilsynets forslag til ny utlånspraksis for boliglån, og vi konstaterer at Finanstilsynet nok en gang vil gjøre det vanskeligere for de unge å komme inn på boligmarkedet, sier Jæger. -Disse forslagene vil ikke føre til økt boligbygging, noe som Norge trenger. – Det kan være at dette er sosial bankpolitikk, men dette er ikke sosial boligpolitikk, avslutter Jæger

Last ned pressemelding

Last ned presentasjon

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Boligprodusentenes Forening
v/Administrerende direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no