logo

Meny

Søk

TEK17 - endring av preaksepterte ytelser for våtrom

Boligprodusentene har fått gjennomslag for endring av preakseptert ytelse i veiledningen til § 13-15. DiBK har nå senket minimumskravet for membranoppkant ved dørterskel fra 25 mm til 15 mm når fallet på golvet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100.

Veiledningen til TEK17 som DiBK publiserte 1. juli 2017 hadde som preakseptert ytelse til § 13-15 andre ledd bokstav c at membranoppkant ved dørterskel skulle være minimum 25 mm dersom fallet på golvet utenfor dusjsonen var mindre enn 1:100.

Ved krav om tilgjengelig boenhet skal dørterskler være maksimalt 25 mm. I praksis var det ikke mulig å kombinere krav om trinnfrihet med krav om minimum 25 mm membranoppkant ved dørterskel. Den preaksepterte ytelsen som DiBK publiserte 1. juli 2017 kunne derfor ikke kan benyttes i våtrom med krav om tilgjengelighet.

Boligprodusentene har jobbet aktivt for å få endret denne preaksepterte ytelsen til § 13-15 andre ledd bokstav c. Og vi har lykkes! DiBK har nå gjort endringer i de preaksepterte ytelsene og redusert kravet til membranoppkant ved dørterskel fra minimum 25 mm til minimum 15 mm.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at dette kravet om membranoppkant ved dørterskel bare gjelder for våtrom hvor fallet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100. Dersom fallet utenfor dusjsonen er minimum 1:100, så kreves det ikke mebranoppkant ved dørterskel. Og inne i selve dusjsonen skal det alltid være fall minimum 1:100.

Den nye veiledningsteksten til TEK17 § 13-15  finner du her.

En figur som viser oppdaterte preaksepterte ytelser til § 13-15 finner du her

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no