logo

Meny

Søk

Ungdomspolitikerne samlet rundt eierlinjen

Ungdomspolitikerne på Boligkonferansen, fra venstre: Mathilde Tybring Gjedde, Høyre, Ida Lintveit, KrF, Kari Elisabeth Kaski, SV, og Marte Ingul, Ap
Ungdomspolitikerne på Boligkonferansen, fra venstre: Mathilde Tybring Gjedde, Høyre, Ida Lintveit, KrF, Kari Elisabeth Kaski, SV, og Marte Ingul, Ap

Muligheten til å eie egen bolig og hytte står klippefast inn i fremtiden skal man tro morgendagens politiske ledere. Men de vil til livs halsløs boligprisvekst og kritikkverdig arealplanlegging. Politikerne må ta grep, sa de fire ungdomspolitikerne i debatten på Boligkonferansen i dag. Det var på virkemidler, først og fremst skatt, de skilte lag.

Ungdomspolitikerne som deltok i debatten på Boligkonferansen var Mathilde Tybring Gjedde, Høyre, Kari Elisabeth Kaski, SV, Ida Lintveit, KrF og Marte Ingul, Ap.

De var skjønt enige om at det å eie egen bolig, det kommer ikke til å gå av moten. I og for seg samme synspunkt når det gjelder egen hytte. Imidlertid la de stor vekt på at boligbyggingen måtte være differensiert, tilpasset ulike behov. Noen ønske å eie, noen å leie.

Tett nær sentrum

Likeledes poengterte de alle at boligbygging i sentrumsnære byområder må konsenteres nær kollektivknutepunkter. Her må det bygges tett. De som ønsker hus og hage må i større grad finne mulighet lenger unna sentrum.

Ungdomspolitikerne tok også fatt i arealplanleggingen, som mange steder fortsatt påkaller store spørsmålstegn. Lokalpolitikerne må ta sitt ansvar, og rikspolitikerne må i større grad engasjere seg. Det er viktig at politikerne har en hånd på rattet, ble det sagt.

Skatt

Det var først når debatten kom inn på skatt at en større forskjell mellom ungdomspolitikerne kom frem. Rett nok var de enige om at politikerne har et ansvar for å temme den store boligprisveksten, og skattlegging av sekundærbolig kunne de alle være med på. Fra Høyres side ble det riktignok påpekt at man måtte vær forsiktig med virkemidlene, slik at de ikke ble slik at boligproduksjonen stoppet opp.

SV var på sin side ikke bare opptatt av å skattlegge sekundærbolig, men også primærbolig. De vil vri systemet fra skatt på arbeid til skatt på formue. KrF var mest opptatt av skatt på sekundærbolig, og ville bl.a. se nærmere på rentefradraget. For Ap gjaldt det dessuten å forlenge botiden før man kunne ta ut gevinst.

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no