logo

Meny

Søk

Veileder TEK10-krav for fritidsboliger

Boligprodusentene har utviklet en veileder som sammenstiller kravene i teknisk forskrift (TEK10) som gjelder for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen er oppdatert med de nye energikravene som ble innført fra 1. januar 2016.

Teknisk forskrift 2010 (TEK10) stiller tekniske krav til byggverk. Forskriften inneholder 17 kapitler. Alle disse kapitlene gjelder ikke fullt ut for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen presenterer viktige krav for fritidsboliger med én boenhet. Veilederen retter seg mot krav som er uklart formulert i teknisk forskrift, og krav som det erfaringsmessig er knyttet mest usikkerhet til. For brannkrav i kapittel 11 omtales bare noen utvalgte krav knyttet til rømning.

Følgende forutsettes:

  • Fritidsboligen har kun én boenhet. Dersom fritidsboligen har mer enn én boenhet, likestilles fritidsboligen med helårsbolig, og alle krav i TEK10-gjelder
  • Fritidsboligen har oppvarmet bruksareal mindre eller lik 150 m2. Dette har betydning for energikravene i kapittel 14
  • Fritidsboligen ligger i et område regulert for fritidsboliger.

Veilederen kan lastes ned under "Hytteforum" på de interne medlemssidene til Boligprodusentene (krever innlogging).

Ta kontakt med administrasjonen i Boligprodusentene dersom det er problemer med innloggingen. Kontaktadresser finner du her

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no