logo

Meny

Søk

Boligprodusentenes Forening

Som en medlems- og behovsstyrt organisasjon skal Boligprodusentenes Forening være den ledende bransjeorganisasjonen for de kvalitetsbevisste produsenter av boliger og fritidsboliger i Norge.

Boligprodusentenes Forening skal arbeide aktivt for å styrke kompetansen og ivareta lønnsomhet i bransjen. Ytelser fra foreningens medlemmer skal kjennetegnes av trygghet, kvalitet og bærekraft.

Boligprodusentenes mål er:

 • å være den ledende boligpolitiske bransjeforeningen, ved å
  • være premissleverandør for boligprodusentenes interesser overfor det offentlige og andre aktører
 • å oppnå forutsigbare og hensiktsmessige rammebetingelser for forsyning av nye boliger, ved å
  • framskaffe og formidle faktabasert kunnskap om bolig og boligpolitikk
  • være en respektert og troverdig samfunnsaktør
 • å sikre en lønnsom og seriøs næring, ved å
  • synliggjøre konsekvenser av regelverksendringer
  • få medlemmene til å etterleve Boligprodusentenes profesjonalitetserklæring
  • fortolke og forklare regelverk
  • yte medlemsservice og tilby spisskompetanse til medlemmer
 • å representere 2/3 av boligproduksjonen i Norge, ved å
  • være en attraktiv møteplass
  • rekruttere medlemmer innen bolig og fritidsbolig

 

 

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no