logo

Meny

Søk

Presentasjoner fra Boligkonferansen 2017

.

Her finner du presentasjonene fra Boligkonferansen 2017.

Boligkonferansen 2. mai 

10:00 Velkommen til Boligkonferansen
Baard Schumann, Selvaag Bolig ASA,
    Styreleder Boligprodusentenes Forening
    Se innlegget på video
10:15 Fremtidens boligbygging
    Adm. direktør Per Jæger, Boligprodusentenes Forening
    Se innlegget på video
    Last ned presentasjon
10:30 Regjeringens boligpolitikk
    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
    Se innlegget på video
    Last ned presentasjon
10:50 Samtale om boligpolitiske prioriteringer
   
Se innlegget på video
11:10 Hvordan skaffe boliger til fremtidens boligkjøpere
   
Se debatten på video
12:00 Lunsj
13:00 Industrialisering og digitalisering av boligbransjen
   
Introduksjon - presentasjon Jøns Sjøgren
    Introduksjonsfilm 
    Digitalisering i praksis - presentasjon Dag Runar Båtvik 
    Se innleggene på video
14:00 Pause
14:30 Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid
    Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO
    Se innlegget på video
15:00 Utsikter for norsk økonomi
   
Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB
    Se innlegget på video
    Last ned presentasjon
15:30 Hvorfor er det viktig med system for regeletterlevelse og etiske retningslinjer i en bedrift?
    
Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd
    Se innlegget på video
    Last ned presentasjon
16:00 Trusselen fra IS
    Mah-Rukh Ali, journalist og forfatter
    Se innlegget på video
    Last ned presentasjon

Presentasjoner fra fagdagen 3. mai

09:30 Rikets tilstand sett fra Boligprodusentene
    v/ Per Jæger
    Last ned presentasjon
10:15 Pause
10:30 Seriøsitetsarbeid i BNL
    Jon Sandnes, adm direktør, BNL
    Last ned presentasjon
10:50 Compliance i Mestergruppen
   
Mikkel Sandvik, adm. direktør Mestergruppen
    Last ned presentasjon
11:05 Prosedyre eller kultur
   
Torstein Fjogstad, adm. direktør Fjogstad-Hus 
    Last ned presentasjon
11:20 Pause
11:35 Innspill til Boligprodusentenes seriøsitetsarbeid
13:00 Avslutning

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no