logo

Meny

Søk

 • Blink Hus - landets største boligbygger 2013

  Blink Hus var den største aktøren på boligmarkedet i Norge i 2013 med 1263 igangsatte boliger.


  Les mer
 • Pressemelding: Boligtall for 2013 - Fortsatt lavt salg

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av boliger i 2013 ligger 6,1 lavere enn i 2012. Salget av nye boliger i 2013 ligger 11,8 under nivået i 2012.  

   Les mer

 • Pressekonferanse - onsdag 22. januar kl. 09.30 - Boligtall for 2013

  Boligprodusentenes Forening legger frem boligstatistikken for 2013 med presentasjon av tall for salg og igangsetting av boliger. I tillegg presenteres listen over de største boligbyggere i Norge.

   Les mer

 • Pressemelding: Boligsalget bremser opp

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av boliger i november er ned 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor.

   Les mer

 • Pressekonferanse - mandag 16. desember kl. 12.00

  Boligprodusentenes Forening legger frem boligstatistikken for november 2013 med presentasjon av tall for salg og igangsetting av boliger.

   Les mer

 • Pressemelding: Usikkerhet i boligmarkedet

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av boliger til og med 3. kvartal ligger på samme nivå som samme periode i fjor.  Salget av nye boliger viser imidlertid en nedgang på 2,2 prosent.

   Les mer

 • Økte byggekostnader reduserer boligbyggingen

  Igangsettingen av boliger for 1. kvartal 2013 viser en negativ tendens sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  - Dette går i feil retning. For mye byråkrati og strenge krav gjør at det bygges for få boliger, boligene blir for dyre og det tar for lang tid, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

   Les mer

 • Forslag til nye rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig- og transportplanlegging i pressområdene

  Norges befolkning forventes å øke kraftig i årene som kommer. Økningen vil først og fremst skje i og rundt de store byene. For å bidra til å sikre grunnleggende velferdsbehov som bolig og arbeid til alle, er det en overordnet, prioritert oppgave for myndighetene å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene. Det må tilrettelegges for kollektive transportløsninger og infrastruktur som bygger opp under dette.

   Les mer

 • Lite forpliktende om boligforsyning i Boligmeldingen

  Boligprodusentenes Forening konstaterer at det bygges for få boliger i Norge. Vi må bygge flere boliger for folk flest, sier Per Jæger. Vi må bygge flere boliger for få å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Stabil og tilstrekkelig boligforsyning må være et overordnet mål, og dette må Storting og regjering ta ansvar for.

   Les mer

 • Allianse for økt boligbygging

  Under fanen ”Bolig for alle” tar blant andre LO og NHO initiativ til en bred allianse med krav om en langt mer aktiv boligpolitikk. Målet er å øke boligbyggingen i Norge. Kristin Skogen Lund, NHO og Roar Flåten, LO frontet denne alliansen i TV2 nyhetene torsdag 7. mars.

   Les mer

Viser fra 51 til 60 av totalt 62 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no