logo

Meny

Søk

 • Pressemelding - Ingen bedring i salg og igangsetting i januar 2014

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at både salg og igangsettingen av boliger i januar 2014 faller kraftig sammenlignet med januar 2013.


  Les mer
 • Blink Hus - landets største boligbygger 2013

  Blink Hus var den største aktøren på boligmarkedet i Norge i 2013 med 1263 igangsatte boliger.

   Les mer

 • Pressemelding: Boligtall for 2013 - Fortsatt lavt salg

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av boliger i 2013 ligger 6,1 lavere enn i 2012. Salget av nye boliger i 2013 ligger 11,8 under nivået i 2012.  

   Les mer

 • Pressekonferanse - onsdag 22. januar kl. 09.30 - Boligtall for 2013

  Boligprodusentenes Forening legger frem boligstatistikken for 2013 med presentasjon av tall for salg og igangsetting av boliger. I tillegg presenteres listen over de største boligbyggere i Norge.

   Les mer

 • Pressemelding: Boligsalget bremser opp

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at salget av boliger i november er ned 39 % i forhold til november i 2012. Salget av leiligheter er hele 54 % lavere enn november i fjor.

   Les mer

 • Pressekonferanse - mandag 16. desember kl. 12.00

  Boligprodusentenes Forening legger frem boligstatistikken for november 2013 med presentasjon av tall for salg og igangsetting av boliger.

   Les mer

 • Pressemelding: Usikkerhet i boligmarkedet

  Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at igangsettingen av boliger til og med 3. kvartal ligger på samme nivå som samme periode i fjor.  Salget av nye boliger viser imidlertid en nedgang på 2,2 prosent.

   Les mer

 • Økte byggekostnader reduserer boligbyggingen

  Igangsettingen av boliger for 1. kvartal 2013 viser en negativ tendens sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  - Dette går i feil retning. For mye byråkrati og strenge krav gjør at det bygges for få boliger, boligene blir for dyre og det tar for lang tid, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

   Les mer

 • Forslag til nye rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig- og transportplanlegging i pressområdene

  Norges befolkning forventes å øke kraftig i årene som kommer. Økningen vil først og fremst skje i og rundt de store byene. For å bidra til å sikre grunnleggende velferdsbehov som bolig og arbeid til alle, er det en overordnet, prioritert oppgave for myndighetene å legge til rette for økt boligbygging og næringsutvikling rundt kollektivknutepunktene. Det må tilrettelegges for kollektive transportløsninger og infrastruktur som bygger opp under dette.

   Les mer

 • Lite forpliktende om boligforsyning i Boligmeldingen

  Boligprodusentenes Forening konstaterer at det bygges for få boliger i Norge. Vi må bygge flere boliger for folk flest, sier Per Jæger. Vi må bygge flere boliger for få å unngå økt klasseskille, og for å hindre at unge og svake grupper faller utenfor boligmarkedet. Stabil og tilstrekkelig boligforsyning må være et overordnet mål, og dette må Storting og regjering ta ansvar for.

   Les mer

Viser fra 61 til 70 av totalt 73 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no