logo

Meny

Søk

Nedgang 8 måneder på rad i salget av nye boliger

.

Salget av nye boliger i november ligger 36 % under salget i samme måned i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening. Salget av leiligheter faller mest med 47%, mens salget av eneboliger og småhus ligger hhv 24% og 20% lavere enn november 2016.

- Dette er 8. måned på rad vi ser nedgang i boligsalget, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. - Hittil i år ligger ny-boligsalget 23% lavere enn samme periode i fjor. Det er spesielt salget av leiligheter som svikter, med en nedgang på 37 % hittil i år, fortsetter han.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 1 % under fjoråret. Igangsetting av småhus ligger 25 % over, mens leiligheter og eneboliger ligger hhv. 3 % og 14 % under fjoråret.

Hittil i år ligger salget og igangsetting av fritidsboliger hhv. 2 % og 5 % over fjoråret. Ser vi på siste 12 mnd. ligger salg og igangsetting hhv. 3 % og 13 % over.

- Bransjen opplever nå en god byggeaktivitet med høy igangsetting etter et godt salg i 2016, sier Jæger. - Vi er imidlertid bekymret for nedgangen i salget siden påsken i år. - De siste 12 månedene er det solgt 28 419 boliger, og vi må tilbake til april 2015 for å finne tilsvarende nivå, fortsetter han. Dårlig salg over lang tid vil etterhvert påvirke sysselsettingen i byggebransjen, som igjen vil få konsekvenser for veksten i norsk økonomi, avslutter Jæger.

Last ned presentasjon

Last ned pressemelding

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Boligprodusentenes Forening
v / Adm. direktør Per Jæger
Mob +47 909 89 509
per.jaeger@boligprodusentene.no

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no