logo

Meny

Søk

  • Prosjekteringsforum

    Prosjekteringsforum er en åpen møteplass for medlemmer i Boligprodusentenes Forening. Alle medlemmene kan stille på møtene. Ulike tema settes på dagsorden.


    Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no