logo

Meny

Søk

 • Rapport - Hvordan få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked

  Boligprodusentene presenterte på Boligkonferansen i mai 2012, sin rapport der de peker på utfordringer og tiltak for å få til et velfungerende bolig- og arbeidsmarked.


  Les mer
 • Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012

  Starten på 2012 har gitt måneder med forholdsvis stor variasjon både knyttet til salgs og igangsettingen, og tendensen har for begge områder vist en markant økning fra måned til måned.

   Les mer

 • Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer fra 1997 til i dag

  Prisdrivende effekter av lov- og forskriftsendringer er et tema som har kommet i vinden våren 2011. Med ikrafttredelse av en rekke nye forskriftskrav knyttet til tekniske krav til byggverk og forskrift om byggesak rett rundt hjørnet er dette et tema
  media og bransje er opptatt av. 

   Les mer

 • Scenarioanalyse - Boligbehov i Norge

  Prognosesenteret presenterte i mai, på oppdrag fra Boligprodusentene en scenarieanalysen som hadde som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden), opp mot strukturen i befolkningen (etterspørselssiden). Analysen gir  en vurdering av hvordan boligetterspøselen vil utvikle seg frem mot 2020, basert på tre ulike scenarier for befolkningsutviklingen.

   Les mer

 • Tiltak til økt boligbygging i Oslo

  Byråden har bedt Plan- og bygningsetaten om å samarbeide med sentrale aktører i boligmarkedet i et Boligutvalg for å identifisere tiltak som kan bidra til økt boligbygging i Oslo.

   Les mer

 • Boligbyggere, bransje og myndigheter samlet bak tiltak for økt boligbygging

  Her finner du rapporten om 4 kortsiktige og 5 langsiktige tiltak som vil gi økt boligbygging. Bak rapporten står et bredt sammensatt utvalg som representerer boligbyggere, bransjeorganisasjoner og offentlige myndigheter

   Les mer

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no