logo

Meny

Søk

Styremedlemmer

Styret i Boligprodusentenes Forening ble valgt på foreningens generalforsamling 3. mai 2017. Alle ble valgt for 1 år.

Styret ble valgt for ett år og består av:

Styreleder Baard Schumann Selvaag Bolig ASA
Nestleder Dag Runar Båtvik Norgeshus AS
Styremedlem Rune Hatlestad Jadarhus Gruppen AS
Styremedlem Mikkel Sandvik Mestergruppen AS
Styremedlem Anita Nysæther Kristiansen Backer Bolig AS
Styremedlem Benth A. Eik Block Watne AS
     

 

Varamedlem Roar Munkhaugen Heimdal Bolig AS
Varamedlem Vidar Sandersen abchus AS
Varamedlem Martin Asp JM Norge AS
     
     

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no