logo

Meny

Søk

Sanner kommer til Boligkonferansen 2. mai 2017

Boligkonferansen arrangeres 2. mai 2017 på UBC i Oslo. Arbeidet med programmet er godt i gang.  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer og det legges opp til en partilederdebatt om boligpolitikk som et oppspill til valgkampen.

Digitalisering og industrialisering av byggenæringen er et annet tema som settes på agendaen. I tillegg innlegg om seriøsitet blant bolig- og fritidsboligprodusenter og hvilke krav man skal sette for å oppfylle Boligprodusentenes krav til seriøsitet.

Programmet vil foreligge i løpet av februar, men det er mulig å melde seg på allerde i dag.

Boligprodusentenes generalforsamling og fagdag arrangeres onsdag 3. mai.

PÅMELDING

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no