logo

Meny

Søk

 

 • TEK17 - endring av preaksepterte ytelser for våtrom

  Boligprodusentene har fått gjennomslag for endring av preakseptert ytelse i veiledningen til § 13-15. DiBK har nå senket minimumskravet for membranoppkant ved dørterskel fra 25 mm til 15 mm når fallet på golvet utenfor dusjsonen er mindre enn 1:100.


  Les mer
 • Endret HMS-kort fra 2018

   HMS-kortet får nye farger og ny lay out fra og med 2018.

   Les mer

 • .

  Julehilsen fra styreleder - Det lønner seg å være medlem!

  2017 går mot slutten og vi ser tilbake på et innholdsrikt og spennende år.  Boligprodusentene har jobbet målrettet for å fremme medlemmenes interesser, bistå i enkeltsaker, drive opplæring og styrke samholdet i bransjen. Arbeidet har gitt resultater som vi er stolte av og som hele vår bransje vil nyte godt av.

   Les mer

 • 2017 Standard Norge

  Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for byggverk

  Hjelp oss å gjøre denne standarden bedre! Boligprodusentenes Forening har sittet med i komiteen som nå har lagt ut forslag til revidert standard NS 3456 om FDV-dokumentasjon. Denne standarden vil bli brukt til å definere hva som forventes av FDV-dokumentasjon etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Vi oppfordrer alle om å svare på høringen. Kontaktperson hos Boligprodusentenes Forening er kvalitetssjef Morten Meyer.    

   Les mer

 • .

  Endring i energireglene for laftehytter

  Fra nyttår endres kravene for laftede bygninger slik at omfordeling i disse bygningene kan utføres etter tilsvarende metode som for boligbygninger. Endringen åpner opp for større fleksibilitet med mulighet for individuell tilpasning for laftede bygninger.

   Les mer

 • personopplysninger

  Elektronisk oversiktsliste og behandling av personopplysninger

  Nå er det avklart at system og rutiner må tilpasses krav i regelverk for behandling av personopplysninger. Byggherren, eller den som fører oversiktslisten for byggherren, samt arbeidsgiver må innarbeide nye rutiner. Rutiner og hjelpemidler for å håndtere dette er publisert i Boligprodusentenes Styringssystem som du får i Bygg og Bolig eller på Holte-plattformen.

   Les mer

Viser fra 1 til 6 av totalt 304 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no