logo

Meny

Søk

 

 • Boligkonferansen: Oslo er hovedproblemet i boligbyggingen

  Statsråd Jan Tore Sanner og adm.dir. Per Jæger i Boligprodusentenes forening

  Hovedproblemet er at man ikke får til stor nok boligbygging i Oslo. Det er noe som smitter utover i landet, understreket adm. dir. Per Jæger i Boligprodusentenes Forening ved innledning av årets utgave av Boligkonferansen.


  Les mer
 • Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret

  Boligkonferansen: Forslag til å avhjelpe ledigheten

  Kommunene må ta ansvar for å etablere tilpassede jobber for dem som ikke får jobb på andre måter. Likeledes bør ytelsesmottakere på NAV stille sin arbeidskapasitet til disposisjon for å få hjelpe. Dette var forslag som seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret lanserte på Boligkonferansen for å avhjelpe arbeidsledighet.

   Les mer

 • Teknisk sjef i Boligprodusentenes forening, Lars Myhre

  Boligkonferansen: Ikke bare, bare med vind- og solkraft

  Tyskland er storforbruker av vind- og solkraft, som gir store svingninger over døgnet både i effekt og priser – og over året. I Norge gir vannkraften stabilitet. Teknisk sjef i Boligprodusentenes forening, Lars Myhre, var bekymret for utviklingen dersom vind- og solkraft i større grad skal erstatte vannkraften.

   Les mer

 • Kjersti Haugland, Norges Bank

  Boligkonferansen: Venter lavere veksttakt i boligprisene

  Boligprisveksten vil fortsette, men ikke i så stor takt som fram til nå. Det mente ass. Direktør i Norges Bank, Kjersti Haugland (bildet), i sitt foredrag på Boligkonferansen i dag. En fersk undersøkelse i regi av Norges Bank viser for øvrig at bortsett fra i oljerelaterte næringer, er forventningen om vekst i tiden fremover, til stede i alle andre næringer, bl.a. i bygg og anlegg.

   Les mer

 • NHO-direktør Åge Skinstad

  Boligkonferansen: Innlandet må våge nye ting

  I Hedmark og Oppland – Innlandet – er det mye bra, men regiondirektør Åge Skinstad i NHO var engstelig for at man i regionen var i ferd med å slå seg i ro med det. For å komme videre mente han at regionen må våge å gjøre nye ting, se nye muligheter, sette tydelige mål og ta nødvendige grep.

   Les mer

 • Per Jæger, Trygve Hegnar og Baard Schumann (fra venstre)

  Boligkonferansen: Bra med boligpris-vekst, sa Hegnar

  Det er kjempefint at boligprisene stiger, det frister boligbyggerne til å bygge boliger, sa redaktør Trygve Hegnar i en samtale mot slutten av Boligkonferansen. Hans påstand ble begrunnet med at boligbyggerne tjener mer penger når forholdene er slik.

   Les mer

Viser fra 61 til 66 av totalt 277 artikler

Boligprodusentene

Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo
Tlf 23 08 75 00 | post@boligprodusentene.no